Registrace účastníka

Výběr turnaje
V níže zobrazeném seznamu vyberte turnaj, kterého se chcete zůčastnit. Dále pokračujte krokem č. 2.

Propozice: Družstva po 4 – 6ti ( z toho alespoň 2 ženy) - tento turnaj je plně obsazen

Seznam turnajů:
Výběr typu registrace
Do turnaje můžete přihlásit celé družstvo o přesně určeném počtu hráčů. V případě, že jste jednotlivec, nebo nemáte k dispozici dostatečný počet hráčů pro zvolený turnaj, zaregistrujte se jako volný hráč. Před zahájením turnaje budou volní hráči automaticky sestaveni do družstev. Po provedení volby typu registrace pokračujte krokem č.3